27 sierpnia 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Psalm responsoryjny † Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b)

Drugie czytanie Hbr 12, 18-19. 22-24a

Śpiew przed Ewangelią
Mt 11, 29ab

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Ewangelia Łk 14, 1. 7-14


Rozważanie:


Obraz:

20 sierpnia 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Iz 66, 18-21

Psalm responsoryjny † Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15)


Drugie czytanie Hbr 12, 5-7. 11-13

Śpiew przed Ewangelią † J 14, 6

Ewangelia Łk 13, 22-30 

Komentarz:

Obraz:
 

15 sierpnia 2016

Święto Matki Boskiej Zielnej

Guido Reni, 1642
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest również przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Wniebowzięcie zajęło miejsce Zaśnięcia, które w VII wieku zostało ustalone w Rzymie.