24 października 2016

SiePomaga

PAN JEZUS nadal czyni cuda - uratowany spod TIR-a

"Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, 7Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa" - 1 księga Samuela 2:6-7 - PAN JEZUS dopuszcza do różnych rzeczy, ale one są zawsze ku dobru, ku umocnieniu, ku wieczności i ku różnym innym dobrym celom. Chwała OJCU  i Jego SYNOWI również za mój wypadek.

"Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą" - Księga Hioba 5:17 - PAN JEZUS  jest nieskończenie mądrzejszy od nas, więc co by się nie stało w naszym życiu zawsze MU ufajmy. ON JEST MĄDRY, DOBRY, WSZECHMOGĄCY i NAS KOCHA, więc zawsze MU ufajmy, słuchajmy JEGO poleceń, nakazów, przykazań bo to dla naszego dobra i jest to słuszne, bo WSZECHMĄDRY  tak ustalił. Kto to podważa wynosi się ponad WSZECHMĄDREGO i uważa siebie za mądrzejszego. Ufajmy Mu w dobrym czasie, ale i w złym.

Po ponad 3 miesiącach dziś wyszedłem, ze szpitala - do którego trafiłem po wypadku (wpadłem pod TIR-a gdy jechałem na rowerze).

Nie dawano mi szans, że przeżyje, ale PAN JEZUS miał inny plan da mnie, niż śmierć i zachował mnie przy życiu.


"Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu" - Psalm 94:17 UBG.

Siadłem na chwilkę aby napisać szczególnie do osób, które widziały przerwę na blogu, a nie wiedziały, że miałem wypadek.

Tym, którzy słyszeli o wypadku i modlili się za mnie - dziękuję wam.

Bardziej szczegółowo, o wypadku i cudownym ratunku Pana Jezusa napiszę w kolejnych dniach, jak Pan pozwoli.

Leżąc pod tym TIR-em miałem jeszcze ze 2 minuty świadomości, więc wołałem do  PANA JEZUSA -

"Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego. 2Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem. 3Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. 4Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją! 5Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg. 6Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. 7Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie! 8Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku. 9Będę chodził przed Panem W krainie żyjących... Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego" - psalm 116 BW.

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1002957,lublin-nowy-blok-operacyjny-spsk-nr-4-juz-otwarty-zdjecia,id,t.html: "Najnowocześniejszy w Europie, a może i na świecie, jest nowy blok operacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie" - nie wiem czy najnowocześniejszy w Europie, ale pewnie w czołówce. Tutaj miałem 10-godzinną operację - z soboty 11 czerwca na niedzielę 12 czerwca.
W tym samym budynku później leżałem - właściwie spałem, bo byłem w śpiączce, pod respiratorem i komputerami, tak że prawie mnie nie było widać pod różnymi kablami i kabelkami.

I jak mi mówiono nie raz: CUDEM OCALONY - cudem PANA JEZUSA, ale o tym napiszę innym razem za wolą PANA. Straciłem m.in lewą rękę, ale nie straciłem zaufania do PANA JEZUSA, do OJCA i do ich słów. obietnic. Czuję się bliżej |Pana niż przed wypadkiem. Czuję się duchowo mocniejszy niż przed wypadkiem. Pan Jezus jest prawdziwie mądry, On wie do czego dopuścić aby i przez to umocnić wierzącego, Kościół i dać świadectwo innym.

Wierzę, że będę w PANU i dzięki NIEMU tylko mocniejszy i dający zawsze tylko dobre świadectwo tak swoimi czynami, jak i ustami.
Jeśli PAN JEZUS pozwoli to dalej będę chciał prowadzić blog. Jeszcze raz dziękuję za modlitwy, za zainteresowanie moją osobą. Niech BÓG wam błogosławi...

Jak wspomniałem straciłem m.in rękę ale będę miał nową rękę i nie tylko rękę ale całe nowe ciało - niezniszczalne jak napisane w liście do Koryntian, więc obecny stan to tylko etap przejściowy, natomiast w wieczności, przez nieskończoność będę miał znowu dwie ręce: "On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała... " - filipian rozdział 3.

"Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;
52W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
53To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. " - 1 koryntian 15.

Może jakiś lekarz, lub pielęgniarka którzy zajmowali się mną przeczytają to - im również dziękuję. Miałem bardzo dobrą opiekę tak na Oddziale Intensywnej Terapii jak i na oddziale Ortopedii - Rehabilitacji. Wiele osób również z sercem do mnie podchodziło...

22 października 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

30 Niedziela zwykła, Rok C

Pierwsze czytanie Syr 35, 12-14. 16-18

Psalm responsoryjny † Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a)

Drugie czytanie 2 Tm 4, 6-9. 16-18

Śpiew przed Ewangelią † 2 Kor 5, 19

Alleluja, Alleluja, Alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 18, 9-14

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:

15 października 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Wj 17, 8-13

Psalm responsoryjny † Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Drugie czytanie 2 Tm 3, 14 – 4, 2

Śpiew przed Ewangelią † Hbr 4, 12

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia † Łk 18, 1-8

Komentarz:

Obraz do Ewangelii:
"Zwycięstwo Pana!" John Everett Millais

8 października 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie 2 Krl 5, 14-17

Psalm responsoryjny † Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2)


Drugie czytanie 2 Tm 2, 8-13

Śpiew przed Ewangelią † 1 Tes 5, 18


Alleluja, Alleluja, Alleluja
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 17, 11-19


Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:
"Uzdrowienie dziesięciu trędowatych", XI w., Złoty Kodeks z Echternach, Germanisches Nationalmuseum, Norynberga