24 września 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Am 6, 1a. 4-7

Psalm responsoryjny † Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2)
 
Drugie czytanie 1 Tm 6, 11-16

Śpiew przed Ewangelią † 2 Kor 8, 9

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystusa, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 16, 19-31

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:

17 września 2016

Szatan się cieszy...


DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Am 8, 4-7

Psalm responsoryjny † Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b)

Drugie czytanie 1 Tm 2, 1-8

Śpiew przed Ewangelią † 2 Kor 8, 9

Ewangelia Łk 16, 1-13

Komentarz:

Obraz do Ewangelii:
 Przypowieść o nieuczciwym rządcy, Andrey Mirono, XXI w.

Obraz do pierwszego czytania:
Prorok Amos, ikonostas z XVIII w., Rosja

13 września 2016

Łańcuszki...

Ogólnie nie lubię łańcuszków i nie włączam się w podobne tego typu akcje, ale pomyślałem, że skoro tak też można ewangelizować, to czemu nie wziąć udziału? Może do kogoś akurat Jezus trafi przez fecebook? Chodzi w nim o to, żeby na swojej tablicy kolejno umieszczać zdania:
  1. dzień - Jezus jest Królem
  2. dzień - Jezus jest w moim sercu
  3. dzień - Nie wstydzę się Jezusa
  4. dzień - Jezus jest moją siłą
  5. dzień - Jezus mnie chroni
  6. dzień - Jezus zmartwychwstał
  7. dzień - Kocham Jezusa 
Jeśli ktoś polubi nasz post, to wysyłamy mu tą instrukcję.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie
Mt 10,32

10 września 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsze czytanie Wj 32, 7-11. 13-14

Psalm responsoryjny † Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18)


Drugie czytanie 1 Tm 1, 12-17

Śpiew przed Ewangelią † 2 Kor 5, 19

Ewangelia Łk 15, 1-32


Komentarz:

Obraz: