3 grudnia 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Druga Niedziela Adwentu, Rok A

Pierwsze czytanie Iz 11, 1-10

Psalm responsoryjny † Ps 72 (71)

Drugie czytanie Rz 15, 4-9

Śpiew przed Ewangelią † Łk 3, 4. 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Mt 3, 1-12

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:
"Jan Chrzciciel głoszący na pustyni",
Anton Raphael Mengs, XVIII w., Museum of Fine Arts, Houston

26 listopada 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Pierwsza Niedziela Adwentu, Rok A

Pierwsze czytanie Iz 2, 1-5

Psalm responsoryjny † Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Drugie czytanie Rz 13, 11-14

Śpiew przed Ewangelią † Ps 85 (84) 8

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Mt 24, 37-44

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:
"Powtórne Przyjście", grecka ikona z ok. 1700 r.

19 listopada 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

34 Niedziela zwykła, Rok C 
Uroczystość Chrystusa Króla

Pierwsze czytanie 2 Sm 5, 1-3

Psalm responsoryjny † Ps 122 (121)


Drugie czytanie Kol 1, 12-20

Śpiew przed Ewangelią † por. Mk 11, 10

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 23, 35-43


Komentarz do Ewangelii:

Obraz do Ewangelii:
"Co nasz Pan widział z krzyża", James Tissot, m. 1886 a 1894 r., Brooklyn Museum, USA

12 listopada 2016

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

33 Niedziela zwykła, Rok C

Pierwsze czytanie Ml 3, 19-20a

Psalm responsoryjny † Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9)

Drugie czytanie 2 Tes 3, 7-12

Śpiew przed Ewangelią † Łk 21, 28

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 21, 5-19

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz:
Prorok Malachiasz

11 listopada 2016

11 listopada

11 listopada to ważna data dla nas. Ponieważ 98 lat temu, po 123 latach zaborów odzyskaliśmy niepodległość (wolność), dlatego krzyknijmy z Luxami - ZA WOLNOŚĆ!!!