22 kwietnia 2017

Witold Pyrkosz R.I.P.

Módlmy się za duszę Witolda Pyrkosza, który odszedł dziś do Domu Ojca🙏
Witold Pyrkosz podczas
Czwartego Zlotu Fanów Serialu "M jak Miłość" w Gdyni 2010.

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

II Niedziela Wielkanocna,
Niedziela Miłosierdzia Bożego, Rok A

Pierwsze czytanie Dz 2, 42-47

Psalm † Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c)


Drugie czytanie 1 P 1, 3-9

Aklamacja † Por. J 20, 29

Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia J 20, 19-31

Franciszkańskie rozważanie:


Muzyka do Ewangelii:


Obraz do Ewangelii:
Duccio di Buoninsegna, 1308-1311 r., Museo dell Opera del Duomo

15 kwietnia 2017

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A

Pierwsze czytanie Dz 10, 34a. 37-43

Psalm † Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)


Drugie czytanie Kol 3, 1-4

lub

Drugie czytanie 1 Kor 5, 6b-8

Sekwencja:
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Aklamacja † Por. 1 Kor 5, 7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia J 20, 1-9

Komentarz do Ewangelii:


Obraz do Ewangelii:
Ressurreição de Cristo, Rafael (Raffaello Sanzio), 1499-1502

8 kwietnia 2017

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

VI Niedziela Wielkiego Postu, 
Niedziela Palmowa, Rok A

Ewangelia na wejście Mt 21,1-11

Obraz do Ewangelii:
Wjazd do Jerozolimy, grecka ikona, XVII w.

Pierwsze czytanie Iz 50, 4-7

Psalm † Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)


Drugie czytanieFlp 2, 6-11

Aklamacja † Por. Flp 2, 8-9

Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia Mt 27, 11-54

Komentarz do Ewangelii:

Nuta do Ewangelii: